Gestió de Comunitats de Veïns

Gestió de Comunitats de Veïns

Serveis dirigits a comunitats de veïns:

 • Gestió econòmica i administrativa de comunitats de veïns.
 • Liquidacions per l'exercici anual.
 • Cobrament de rebuts mitjançant remesa bancària.
 • Control d'ingressos i despeses.
 • Pressupost per a cada exercici anual.
 • Actualització del llibre d’actes.
 • Treballem amb comptes independents per a cada Comunitat. 
 • Organització i assistència a les reunions de veïns tant ordinàries com extraordinàries. 
 • Enviament de cartes, convocatòries, actes i cartells durant tot l’exercici.
 • Gestió i control eficaç de les incidències.
 • Mediar en situacions de desacord i vetllar pel benestar i per una convivència en harmonia entre els veïns.